fbpx

OFERTA LEASINGOWA DLA FIRM

SFINANSUJ ZAKUP NASZYCH OBIEKTÓW DLA SWOJEGO BIZNESU PRZY POMOCY LEASINGU

     1. Czym jest leasing obiektów modułowych?
Leasing jest formą finansowania zakupu zabudowy modułowej (dla wymagań formalnych zwanej dalej kontenerami), która dedykowana jest tylko podmiotom gospodarczym. Obecnie jedyną dostępną formą finansowania jest leasing operacyjny. W czasie trwania umowy, właścicielem kontenera jest podmiot finansujący. Przeniesienie prawa własności następuje po opłaceniu ostatniej raty, tzw. “raty wykupowej”, która zależna jest od stawek amortyzacji – w przypadku kontenerów wynosi ona 14%. Oznacza to, ze najkrótszy okres leasingu, zgodnie z polskim prawem, wynosi 36 miesięcy, rata wykupowa to 20%, przy 48 miesiącach to 6%, przy 60 miesiącach to  1%. Opłata inicjalna – wstępna, waha się w przedziale od 10 do 45% wartości kontenerów. O jej wysokości decyduje przede wszystkim kondycja finansowa firmy wnioskującej. Istnieje możliwość skrócenia okresu leasingu poniżej 36 miesięcy, jednakże wiąże się z tym konieczność wykonania wyceny przez rzeczoznawcę, który ponownie ustala wartość kontenera oraz ryzyko zakwestionowania przez Urząd Skarbowy odliczeń podatków związanych z trwającą umową leasingu.

     2. Jak działa leasing kontenerów i ile to kosztuje?
W praktyce proces leasingowy wygląda tak, że kupujący otrzymuje proformę na kontenery, a następnie podpisuje umowę leasingu, na mocy której leasingodawca nabywa wskazany kontener i udostępnia go w zamian za ustalone opłaty, czyli raty leasingowe, na które wystawiana jest stosowna faktura, każdorazowo powiększona o należny podatek VAT.

Na ratę leasingową składają się:
– raty kapitałowe (spłata wartości początkowej kontenerów)
– raty odsetkowe z tytułu finansowania (czyli odsetki ustalone przez leasingodawcę).

Ważnym aspektem tej formy finansowania jest fakt, iż wartość raty leasingu za kontenery jest w całości traktowana jako koszt uzyskania przychodów.

     3. Co wpływa na zdolność leasingową?
W przypadku leasingu kontenerów dla firm leasingodawcę interesują:

– obroty i/lub zyski firmy (dane z minionego roku i bieżącego okresu rozliczeniowego),
– poczynione inwestycje (można je uznać za amortyzację i wliczyć w poczet zysków),
– zobowiązania finansowe firmy,
– aktywa firmy, podpisane kontrakty i umowy z innymi podmiotami,
– wiarygodność firmy (okres prowadzenia działalności, historia kredytowa).

Leasingodawca może także zapytać o preferowany okres leasingu i wysokość opłaty inicjalnej w celu ustalenia możliwości finansowych firmy wnioskującej..

Dodatkowo leasingodawca może poprosić o inne dokumenty, które pomogą wyjaśnić sytuację finansową firmy. Może również poprosić o alternatywne
zabezpieczenie transakcji w postaci np. poręczenia podmiotu trzeciego, poręczenia osobistego udziałowców, ewentualnie innych dopuszczalnych przez polskie prawo form zabezpieczeń.

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą leasingową, zadzwoń.

519 116 137