fbpx

Nowoczesny i bezpieczny system ogrzewania InfraRed.

Panel IR ścienny ze szklanym wykończeniem

Jak powstał?

   Dzięki wynalezieniu spektrometru w 1800 roku przez Williama Herschel`a udało się po raz pierwszy zbadać ilość energii emitowanej przez fale o różnej długości. Wtedy też odkryto światło czerwone i stwierdzono, że jest światłem w największym stopniu zmieniającym temperaturę obiektu poddanego jego wpływowi. Bardzo szybko zauważono, że światło czerwone przekazuje energię w postaci ciepła na inne przedmioty bez konieczności ogrzewania powietrza czyli bez udziału pośredniego nośnika, co minimalizuje straty energii. Na potwierdzenie tego faktu udowodniono, że energia cieplna przekazywana jest również w próżni. Mimo tak przełomowego odkrycia technologii tej nie używano do 1938 roku. Dopiero zastosowanie promienników do błyskawicznego utwardzania lakierów i farb przy produkcji pojazdów wojskowych spopularyzowało technologię IR, a w połowie lat 50-tych w ślad za producentami zbrojeniowymi poszli producenci samochodów i maszyn rolniczych, którzy zaczęli używać podczerwieni do utwardzania powłok lakierniczych na karoseriach pojazdów cywilnych oraz na ciągnikach.

Jak wytwarzane jest ciepło?

    Zadaniem ogrzewania IR jest przekształcenie energii elektrycznej na falową energię cieplną. Elementem produkującym ciepło jest promiennik elektryczny. Promienniki możemy spotkać pod postacią żarówki lub grzejnych elementów ceramicznych i metalowych. Bez względu na wygląd promiennika i jego rodzaj zawsze wyposażony jest on w żarnik. Żarnik działa na zasadzie pręcika umieszczanego w żarówkach starego typu z tą różnicą, że w żarówkach drucik oporowy rozgrzewany jest w próżni do takiej temperatury aby emitował promieniowanie widzialne (światło) a w promienniku IR, poprzez właściwe dobranie oporu żarnika i jego grubości, rozgrzewa się od około 5 °C do 700 °C co wytwarza promieniowanie elektromagnetyczne zawierające się w zakresie fal podczerwonych, niewidzialnych dla ludzkiego oka ale dających odczucie ciepła. Zadaniem promiennika jest przekształcenie jak największej części dostarczonej do niego energii w ciepło.

Panele IR sufitowe

Panel łazienkowy z wieszakiem

Jak ogrzewane jest pomieszczenie?

    Fale emitowane z promienników podczerwieni są absorbowane przez wszystkie obiekty w jego zasięgu. Przy zastosowaniu paneli grzewczych sufitowych uzyskujemy największą wydajność dzięki temu, że ogrzewana jest głównie podłoga oraz wszystkie poziome powierzchnie mebli i innych obiektów.  Przy takim modelu ogrzewania ciepło oddawane jest z maksymalną skutecznością co powoduje bardzo szybkie osiągnięcie zadanej temperatury w pomieszczeniu. Przy właściwym rozmieszczeniu promienników jesteśmy w stanie uzyskać 86% skuteczności w uzysku ciepła z pochłanianej energii. W idealnie zaprojektowanych warunkach skuteczność promienników sięga nawet 95%. Na tą chwilę żaden system ogrzewania nie zbliżył się nawet do tej wartości. Po wielu badaniach i doświadczeniach uznano, że możliwe jest uzyskanie skuteczności na poziomie 100%, ale na dzień dzisiejszy nie są nam znane materiały które mogły by charakteryzować się 100% absorpcją fal podczerwonych. To jedyne ograniczenie do osiągnięcia idealnego uzysku cieplnego.

Kiedy instalacja ogrzewania IR się opłaca?

     Ogrzewanie IR jest bardzo wydajne i efektywne pod warunkiem, że stworzymy mu odpowiednie warunki do pracy. Po pierwsze instalowanie promienników IR w budynkach o słabej termoizolacji narazi nas na duże koszty. Z uwagi na to, że promieniowanie IR przenika przez materiały o małym oporze cieplnym możemy doprowadzić do sytuacji, w której efektywność systemu drastycznie spadnie. System chcąc utrzymać zadaną temperaturę będzie zużywał duże ilości prądu co w żaden sposób nie przełoży się na efekt cieplny. Nie dość, że nie nagrzejemy przenikalnych termicznie przegród w pomieszczeniu to absorpcja ciepła przez inne obiekty nie pokryje zapotrzebowania na wytworzenie ciepła potrzebnego do uzyskania oczekiwanych warunków. Co prawda ogrzewanie IR rekomendowane jest do obiektów zabytkowych ale jedynie z uwagi na swoje właściwości osuszające co gwarantuje utrzymanie obiektu w należytym stanie technicznym. Koszty takiego ogrzewania są bardzo duże. Nie zaleca się również stosowania ogrzewania IR do budynków o dużej bezwładności cieplnej. Co prawda ciepło w takich budynkach utrzymuje się bardzo długo po wyłączeniu ogrzewania, ale bardzo długo musimy taki budynek wcześniej ogrzewać. Przy zmiennych warunkach atmosferycznych bardzo trudno jest uzyskać stałe, komfortowe warunki odpowiednie na pobyt ludzi. Przy nagłym dopływie energii cieplnej z zewnątrz, w postaci nasłonecznienia pomieszczeń, bardzo często dochodzi do ich przegrzania co powoduje spory dyskomfort dla użytkowników. Budując domy w naszej technologii bardzo dużo uwagi poświęcamy zapewnieniu właściwej izolacji cieplnej. Przy zastosowaniu naszych rozwiązań system ogrzewania IR sprawdza się najlepiej i jest bardzo wydajny. Minimalna bezwładność budynków oraz bardzo niskie współczynniki przenikania ciepła przez przegrody gwarantują spore oszczędności. Stąd też pomysł, aby ogrzewanie takie oferować naszym klientom.

Panel ścienny IR z lustrem

Panel IR ścienny ze szklanym wykończeniem

Wpływ ogrzewania IR na człowieka?

     Z całą pewnością możemy stwierdzić, że ogrzewanie IR  nie ma szkodliwego wpływu na człowieka. Zastosowanie promienników wytwarzających tzw. daleką podczerwień powoduje szybkie wchłanianie ciepła przez ciało bez żadnych skutków ubocznych. Oczywiście podczerwień niska oraz średnia może powodować uszczerbek na zdrowiu, ale emisje tych fal stosuje się jedynie w przemyśle. Producenci ogrzewania IR montują w swoich panelach jedynie promienniki dalekiej podczerwieni. Nie należy instalować promienników blisko miejsc w których przebywamy. Ogrzewanie IR działa na odległość, więc nie musimy montować ich bezpośrednio przy użytkownikach. Pamiętać należy, że mimo iż promienniki IR działają podobnie jak słońce nie wspomagają produkcji witaminy D w organizmie. Promienniki nie stanowią zamiennika słońca, jedynie ogrzewają na podobnej zasadzie. Ulgę poczują z pewnością alergicy. Ogrzewanie podczerwone nie powoduje tzw. podrywania kurzu co pozwala osobom uczulonym uniknąć dyskomfortu wynikającego z ruchów powietrza w pomieszczeniach.