fbpx

DOMY W KONSTRUKCJI DREWIANEJ

Tradycyjna technologia w nowoczesnym budownictwie

Przez ponad 20 lat naszej pracy w branży budowlanej nieustannie rozwiązywaliśmy problemy z którymi borykali się nasi klienci budujący swoje wymarzone domy w technologii tradycyjnej. Do problemów tych zaliczają się, niedoszacowanie kosztów budowy, opóźnienia wynikające z trudności we właściwym zaplanowaniu harmonogramu prac, podwykonawcy przekładający terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, konieczność precyzyjnego zaplanowania kolejnych etapów budowy wykonywanych w oparciu o różne ekipy, brak funduszy w kosztorysie przeznaczonych na socjal budowy (wywóz nieczystości, energia elektryczna, miejsce na składowanie drobniejszych materiałów itd).

Ogromnym problemem są również koszty robocizny, które z niewyjaśnionych przyczyn pomimo ustalonych wcześniej stawek, często rosną po zakończeniu prac co tłumaczone jest nieprzewidzianymi problemami, przeróbkami lub poprawkami po poprzednich ekipach oraz trudnościami technologicznymi. Wszystkie te sytuacje nie dają inwestorowi najmniejszych szans na właściwe zaplanowanie kosztów budowy w technologii tradycyjnej. Nawet doświadczeni budowlańcy z wieloletnim stażem nie są w stanie przewidzieć wszystkiego co może wydarzyć się na budowie.

Tworząc naszą technologię skupialiśmy się głównie na wyeliminowaniu z procesu budowy wszelkich problemów, które do tej pory były nie do uniknięcia. Pominęliśmy całkowicie proces budowy na działce inwestora. Wszystkie elementy składowe budynku prefabrykowane są w naszym zakładzie montażowym. Dzięki zastosowaniu technologii modułowej jesteśmy w stanie zmontować elementy domu na naszej hali. Wyeliminowanie codziennych dojazdów ekip na teren budowy znacząco przyspiesza powstawanie budynku oraz obniża koszty robocizny. Montowanie elementów budynku na hali eliminuje uwarunkowania pogodowe i pozwala nam w 100% wykorzystać każdą godzinę pracy. Wyeliminowanie „przestojowego” pozwala nam obniżyć ogólne koszty budowy domu co przekłada się na jego korzystniejszą cenę.

Znika konieczność planowania harmonogramu prac poszczególnych ekip, nikt nikogo nie opóźnia. Wszystkie prace montażowe wykonują nasi pracownicy, którzy dokładnie wiedzą co i kiedy należy zamontować. Proces montażu domu jest dokładnie zaplanowany i kolejne prace następują po sobie bez zbędnych opóźnień. Całkowicie wyeliminowaliśmy koszty socjalne budowy, wywóz nieczystości z działki, koszt energii elektrycznej ponoszony przez inwestora, konieczność magazynowania materiałów na budowie itp.

W momencie podpisania umowy klient poznaje ostateczny oraz nieprzekraczalny koszt wykonania budynku. Wykonując budynek w naszej technologii możemy z pełną odpowiedzialnością poinformować klienta o całkowitym jego koszcie przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Dodatkowe wydatki nie zaskoczą żadnego z naszych klientów.

Aby skrócić maksymalnie czas wymagany na wykonanie budynku oferujemy wykonanie projektu uwzględniającego wszelkie  sugestie i potrzeby klienta. Dzięki kompleksowej obsłudze nie tracimy czasu na konfrontowanie pomysłów architekta z możliwościami finansowymi inwestora i umiejętnościami wykonawcy.

Dzięki naszej technologii budowa domu przestaje być trudną przeprawą i nie generuje nieskończonej ilości problemów. Dzięki budowie w technologii Form2Form staniesz się posiadaczem swojego wymarzonego domu nie tracą czasu, nerwów oraz pieniędzy. Zawsze możesz liczyć na naszą fachową pomoc.

System TRADYCYJNYCH KONSTRUKCJI DREWNIANYCH

Drewniany szkielet budynku to technologia sprawdzona od lat.