fbpx

ZALETY TECHNOLOGII

Dowiedz się więcej na temat stosowanej przez nas technologii

Przez ponad 20 lat naszej pracy w branży budowlanej nieustannie rozwiązywaliśmy problemy z którymi borykali się nasi klienci budujący swoje wymarzone domy w technologii tradycyjnej. Do problemów tych zaliczają się, niedoszacowanie kosztów budowy, opóźnienia wynikające z trudności we właściwym zaplanowaniu harmonogramu prac, podwykonawcy przekładający terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, konieczność precyzyjnego zaplanowania kolejnych etapów budowy wykonywanych w oparciu o różne ekipy, brak funduszy w kosztorysie przeznaczonych na socjal budowy (wywóz nieczystości, energia elektryczna, miejsce na składowanie drobniejszych materiałów itd).

Ogromnym problemem są również koszty robocizny, które z niewyjaśnionych przyczyn pomimo ustalonych wcześniej stawek, często rosną po zakończeniu prac co tłumaczone jest nieprzewidzianymi problemami, przeróbkami lub poprawkami po poprzednich ekipach oraz trudnościami technologicznymi. Wszystkie te sytuacje nie dają inwestorowi najmniejszych szans na właściwe zaplanowanie kosztów budowy w technologii tradycyjnej. Nawet doświadczeni budowlańcy z wieloletnim stażem nie są w stanie przewidzieć wszystkiego co może wydarzyć się na budowie.

Tworząc naszą technologię skupialiśmy się głównie na wyeliminowaniu z procesu budowy wszelkich problemów, które do tej pory były nie do uniknięcia. Pominęliśmy całkowicie proces budowy na działce inwestora. Wszystkie elementy składowe budynku prefabrykowane są w naszym zakładzie montażowym. Dzięki zastosowaniu technologii modułowej jesteśmy w stanie zmontować elementy domu na naszej hali. Wyeliminowanie codziennych dojazdów ekip na teren budowy znacząco przyspiesza powstawanie budynku oraz obniża koszty robocizny. Montowanie elementów budynku na hali eliminuje uwarunkowania pogodowe i pozwala nam w 100% wykorzystać każdą godzinę pracy. Wyeliminowanie „przestojowego” pozwala nam obniżyć ogólne koszty budowy domu co przekłada się na jego korzystniejszą cenę.

Znika konieczność planowania harmonogramu prac poszczególnych ekip, nikt nikogo nie opóźnia. Wszystkie prace montażowe wykonują nasi pracownicy, którzy dokładnie wiedzą co i kiedy należy zamontować. Proces montażu domu jest dokładnie zaplanowany i kolejne prace następują po sobie bez zbędnych opóźnień. Całkowicie wyeliminowaliśmy koszty socjalne budowy, wywóz nieczystości z działki, koszt energii elektrycznej ponoszony przez inwestora, konieczność magazynowania materiałów na budowie itp.

W momencie podpisania umowy klient poznaje ostateczny oraz nieprzekraczalny koszt wykonania budynku. Wykonując budynek w naszej technologii możemy z pełną odpowiedzialnością poinformować klienta o całkowitym jego koszcie przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. Dodatkowe wydatki nie zaskoczą żadnego z naszych klientów.

Aby skrócić maksymalnie czas wymagany na wykonanie budynku oferujemy wykonanie projektu uwzględniającego wszelkie  sugestie i potrzeby klienta. Dzięki kompleksowej obsłudze nie tracimy czasu na konfrontowanie pomysłów architekta z możliwościami finansowymi inwestora i umiejętnościami wykonawcy.

Dzięki naszej technologii budowa domu przestaje być trudną przeprawą i nie generuje nieskończonej ilości problemów. Dzięki budowie w technologii Form2Form staniesz się posiadaczem swojego wymarzonego domu nie tracą czasu, nerwów oraz pieniędzy. Zawsze możesz liczyć na naszą fachową pomoc.

System lekkich konstrukcji stalowych SCS i jego zalety

SCS (Scottsdale Construction Systems) to system budownictwa wykorzystujący lekki szkielet stalowy. Jego innowacyjność polega na wykorzystaniu najnowszych technologii na każdym etapie procesu tworzenia konstrukcji budowli. Projekty architektoniczne zostają ponownie rozrysowane w formie szkieletu konstrukcji stalowej i wprowadzane są do komputera, który wysyła dane do maszyn na produkcji. Maszyny precyzyjnie wycinają i wyginają profile pod wymiar konkretnego zamówienia. Każdy profil ma wycięte otwory serwisowe na przeprowadzenie instalacji wewnętrznych.

Stosujemy stal konstrukcyjną ocynkowaną ogniowo powłoką 275 g/m2 klasy 280 i 350, każda o grubości 0.75 mm, 1 mm i 1.2 mm. Profile są wykonywane w rozmiarach 90 mm i 140 mm. Dzięki takiej różnorodności mamy możliwość wyprodukowania 12 rodzajów profili. Długość jest zawsze dostosowana do wymiarów projektowych. Pojedyncze elementy są następnie łączone w fabryce za pomocą nitów w różnego rodzaju układy ram i kratownic o rozmiarach umożliwiających transport do zakładu montażowego. Moduły ścienne, stropowe, kratownice dachowe, płaszczyzny połaciowe łączone są na hali montażowej za pomocą wkrętów. Tak zaplanowany proces pozwala na wyprodukowanie i złożenie szkieletu stalowego dla średniego budynku mieszkalnego o powierzchni 145 m2 w jeden tydzień.

W zależności od przeznaczenia przegrody stosuje się różne rodzaje poszycia. Płyty OSB, blacha, płyty termoizolacyjne, płyty warstwowe, płyty cementowo-włóknowe i inne. Do wykończenia elewacji można stosować wszystkie dostępne na rynku materiały.

W technologii SCS można wznosić budowle do czterech kondygnacji, o maksymalnej wysokość ścian 6.0 m i rozpiętości stropów 12.0 m.

W technologii tradycyjnej dom o powierzchni 150m2 waży średnio 400 do 500t co wymaga posadowienia na działce z gruntem o odpowiedniej nośności oraz na fundamentach będących dość dużym kosztem dla inwestora. W technologii SCS można wznosić budowle na terenach sejsmicznych, górniczych, podmokłych, lessowych, torfowych, umożliwia to zabudowę na działkach uważanych dotychczas za bezużyteczne. Waga budynku mieszkalnego w technologii SCS o powierzchni 150m2 wynosi około 30t. Tak lekka zabudowa może stworzyć pełnowartościową powierzchnię mieszkalną na działkach o dużo niższej wartości.