fbpx

Budynek ATLANTIC 150 - Słupno

     Kolejny budynek naszej produkcji będący aktualnie w trakcie realizacji.  Wykonywany jest w naszym zakładzie w wersji deweloperskiej, dodatkowo do zakresu prac dołączone zostały prace wykończeniowe związane z łazienkami oraz kuchnią. Dodatkowym atutem realizacji inwestycji przez naszą firmę jest fakt iż, wyposażymy budynek w instalację wentylacji mechanicznej oraz instalację fotowoltaiczną o mocy nominalnej 13 kW. Dzięki zastosowaniu fotowoltaiki o takiej mocy budynek stanie się samowystarczalny pod względem zużycia energii elektrycznej. Zastosowanie zasilania fotowoltaicznego działającego w systemie ON GRID zagwarantuje inwestorowi całkowite wyeliminowanie kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej. Przy właściwym i optymalnym wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych pozyskana energia powinna zapewnić inwestorowi stały dochód roczny z tytułu odsprzedaży nadprodukcji energii elektrycznej.
     Dodatkowym utrudnieniem był stary fundament posadowiony na działce w miejscu w którym powstać ma nowa zabudowa. Udało nam się zoptymalizować projekt i konstrukcja starego fundamentu została w całości wykorzystana do wykonania nowej płyty fundamentowej.